Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Föreningsstöd även för småbarnsverksamhet

2016-05-24

Några föreningar i kommunen har verksamhet för barn som är mellan 3 och 6 år. Tidigare har dessa föreningar inte fått ta del av kommunens aktivitetsstöd. Det har endast betalats ut för verksamhet som är för barn som är 7 år eller äldre.

Den 23 maj ändrade kommunfullmäktige riktlinjerna för aktivitetsstödet så att alla föreningar som har aktiviteter för barn mellan 3-25 år kan få stöd. Beslutet fattades dels för att stötta de föreningar som redan idag riktar sig till mindre barn, samt även för att uppmuntra fler föreningar att ordna aktiviteter. Förhoppningen är att en tidig start i föreningsverksamhet göra att intresset håller i sig när barnen blir äldre.

De nya riktlinjerna börjar gälla den 1 juli. Inom kort kommer det finnas en ny blankett att ladda ner på kommunens hemsida där föreningar kan rapportera in sina aktiviteter.

Sidan senast granskad den 24 maj 2016