Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ändring av detaljplan Hammarsbadet Gamleby

2016-09-15

Detaljplanen är föremål för granskning från den 15 september till den 30 september.

Läs mer om planarbetet och hur du lämnar synpunkter: Granskning av ändring av detaljplan för Hammarsbadet Västervik 2:1 m.fl.

Sidan senast granskad den 15 september 2016