Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Höjning av taxa för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

2016-01-04

Riksdagen har beslutat om en höjning av avgiftsnivåerna i maxtaxan. Med anledning av detta beslutade Kommunfullmäktige den 14 december 2015 att revidera Västerviks kommuns taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Detta för att avgiftsnivåerna ska överensstämma med riksdagens beslut.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och tillämpas i Västerviks kommun från och med den 1 januari 2016. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 43 760 kronor.

Förskola/pedagogisk omsorg 

Barn 1, 3 procent. Dock högst 1 313 kronor.
Barn 2, 2 procent. Dock högst 875 kronor.
Barn 3, 1 procent. Dock högst 438 kronor.

Fritidshem/pedagogisk omsorg

Barn 1, 2 procent. Dock högst 875 kronor.
Barn 2, 1 procent. Dock högst 438 kronor.
Barn 3, 1 procent. Dock högst 438 kronor.

Sidan senast granskad den 4 januari 2016