Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Våld i offentlig miljö: risker och kommunens beredskap

2015-10-22

Med anledning av den allvarliga händelse som har inträffat på en grundskola i Trollhättans kommun idag informerar nu Västerviks kommun om hur man i kommunens organisation och skolmiljö har arbetat med att minimera risker och att utbilda och förbereda personal för allvarliga händelser.

Västerviks kommun har en risk- och sårbarhetsanalys, som beslutades i april 2015, där våld i offentlig miljö är ett område som kommunen arbetar med i sin fortsatta krisberedskap. Utifrån de övergripande dokumenten arbetas därefter specifika krisplaner fram för olika delar av kommunorganisationen. Därefter planeras, utbildas och övas personalen utifrån de risker som identifierats.

- Västerviks kommun är förberedd och tränad för den här typen av mycket allvarliga tragiska händelser, säger kommunens räddnings- och säkerhetschef Joakim Jansson.

Säkerhetsnätverket på Västerviks kommun – som består av representanter från samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen – följer årligen upp och uppdaterar kommunens krisplaner vid behov.

Ledare och personal vid exempelvis kommunens skolor förbereds för att olika typer av händelser kan inträffa, vad organisationen ska göra om det inträffar och vad som behöver göras efter att det har hänt – ett så kallat före-under-efter-perspektiv.

Under våren 2015 genomgick till exempel skolledare i Västerviks kommun en utbildning i våld i offentlig miljö. Därefter träffades kommunens säkerhetschef, förvaltningsledning på barn- och utbildningskontoret och rektorerna på flera av kommunens skolor för att gå igenom hur en allvarlig händelse skulle hanteras på var och en av skolorna. Detaljer som gicks igenom handlade exempelvis om larmrutiner och hur personal ska agera under och efter en händelse.

- Vi kommer säkert att få frågan om det här som hände i Trollhättan även skulle kunna hända i vår kommun, säger Magnus Bengtsson, grundskolechef på Västerviks kommun och fortsätter:

- Som tur är sker denna typ av händelser väldigt sällan i Sverige, men risken finns så vi måste vara förberedda på hur vi behöver agera om en sådan händelse skulle inträffa i vår kommuns skolor. Därför har vi lagt mycket tid på att arbeta med den här typen av riskanalyser för att vara förberedda.

- Jag känner mig trygg med att kommunen har tagit säkerhetsfrågorna på allvar och att krisberedskapen och krisorganisationen är väl förberedd, säger grundskolechef Magnus Bengtsson avslutande.

Om händelsen i Trollhättan skapar oro eller frågor från exempelvis personal, föräldrar eller skolbarn finns kommunens krisorganisation redo för att stödja med olika typer av insatser. Du når kommunens krisstödsorganisation på 0490-25 66 89.

Sidan senast granskad den 22 oktober 2015