Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun har startat upp ett nätverk av kulturombud inom omsorgen

2015-09-09

Ett nätverk av kulturombud har skapats inom omsorgen. De ska verka för att skapa ett positivt kulturklimat. De sprider information om kultur och lyfter frågor om kultur på möten med personalen. De verkar också för att vi ska få en aktiv kulturverksamhet. Under hösten kommer de att planera en inspirationsdag kring kultur och hälsa. Dagen riktar sig till alla som arbetar inom omsorgen. Arbetet inom nätverket hålls ihop av Gunilla Öhrling, utvecklingsledare på socialförvaltningen och Stina Nilsson, kultursamordnare på kulturenheten.

Sidan senast granskad den 9 september 2015