Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Trafikanalys för Västervik på upploppet

2015-03-02

I projektet Uthållig kommun som drivs av Energimyndigheten har vi tagit fram en modell för trafikanalys för Västervik. Där kan vi simulera trafikförändringar, flöden och belastningar på gator och vägar i en datamodell.

Modellen är användbar för att simulera trafikrörelser vid olika typer av förändringsarbete, som exempelvis:

  • Nya detaljplaner i centrum.
  • Planarbete för en södra infart.
  • Nya etableringar.

I och med att modellen nu är byggd kan vi framöver med relativt enkla medel simulera förändringar. Vi har även fått tillgång till ett mer professionellt verktyg. Underlag för beslut blir mer tillförlitliga. Slutleverans klar i mitten av mars.

Sidan senast granskad den 2 mars 2015