Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Överenskommelse mellan kommun och föreningsliv, möten våren 2015

2015-03-02

Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och ett 60-tal idéburna organisationer har gjort en överenskommelse om hur man ska samverka. Nu ska även vi göra detsamma för Västerviks kommun.

I Västerviks kommun är det föreningen Föreningar i Tjust som driver arbetet med att ta fram en överenskommelse. Under 2015 planeras flera möten, där du får möjlighet att påverka överenskommelsens innehåll.

  • 10 mars, kvällsmöte södra kommunen klockan 18-20,
  • 11 mars, kvällsmöte centrum klockan 18-20, 
  • 12 mars, kvällsmöte norra kommunen klockan 18-20, 
  • 11 april, open space-diskussion på Mejeriet i Västervik klockan 12-16

Läs mer om arbetet med överenskommelsen mellan föreningslivet och Västerviks kommun här.

Sidan senast granskad den 2 mars 2015