Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Omgestaltning av nedre Kvarngatan i Västervik

2015-03-02

Under hösten 2014 har ett förslag för omgestaltningen av nedre Kvarngatan i Västervik växt fram. Arbetet har skett i tät dialog med intressenterna som har bjudits in till att delta aktivt i den kreativa processen. Inriktningen för omgestaltningen är nu klar och har förankrats inför vidare projektering. Förändringarna beräknas att kunna påbörjas senare i vår.

Platsen har noga analyserats med hänsyn till funktion för:

  • Trafikanter.
  • Tillgänglighet.
  • Anpassning till verksamheter.

skiss kvarngatan omgestaltning

- Nedre Kvarngatan är en viktig angöringspunkt med ett strategiskt läge för många arbetsplatser och närhet till centrum. Det är också ett viktigt stråk med förlängningen till Hamnplan. Med omgestaltningen förstärks platsens karaktär. Det blir en attraktiv plats som skapar nya möjligheter, säger Daniel Byström på enheten för samhällsbyggnad på Västerviks kommun.

Ledord för utvecklingen har varit:

  • Funktionellt.
  • Modernt.
  • Organiskt.
  • Vågat.
  • Nyskapande.
  • Karaktär.
  • Ljusets närvaro.

- Ledorden kan tydligt kännas i val av material och möblering, säger Daniel Byström avslutande.

nedre kvarngatan skissbild omgestaltning

Sidan senast granskad den 2 mars 2015