Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nu går utvecklingen framåt för Ekhagens golfbana

2015-01-13

Det pågående planarbetet för Ekhagens golfbana har nu nått sitt mål. I planen är det möjligt för omkring 70-100 nya bostäder i Västervik. Inriktningen är att det ska finnas möjligheter för olika former av boende såsom lägenheter, friliggande villor, radhus med mera. Med planerna är det också möjligt att bygga upp en sportcamp samt ett hotell.

Fastighetsägaren har nu ett arbete framför sig för att anlägga vägar, ansluta området till kommunalt vatten och avlopp samt stycka av tomter.

Filippa Olsson, planarkitekt, har varit handläggare för detaljplanen. Hon ser positivt på de nya planerna och ser också fram emot områdets utveckling.

- Det har varit en lång process som många har varit involverade i, säger Filippa. Nu ser vi fram emot att planerna slutligen kan genomföras.

Illustration över Ekhagens golfbana

Sidan senast granskad den 13 januari 2015