Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hjälp till flyktingar i Västerviks kommun

2015-10-07

Många hör av sig till kommunen och vill hjälpa på olika sätt. Det finns ett stort engagemang i vår kommun med frivilligorganisationer och ideella initiativ. Insatser är välkomna för den aktuella flyktingsituationen både vad gäller personer med uppehållstillstånd och personer som befinner sig i asylprocessen.  

Här nedan finns olika exempel på hur du kan engagera dig:

Röda Korset

Röda Korset samarbetar i asylprocessen med Rädda Barnen, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkan i Västervik. Röda Korset har tillsammans med dessa organisationer möten med de asylsökande tre dagar per vecka. Måndagar i Johannesgården, tisdagar i Valstad och onsdagar i Marieborgskyrkan. Vi erbjuder allmän och aktuell information bland annat genom inbjudna gäster, svenskundervisning och barntillsyn/lek. Vi serverar te/kaffe och smörgåsar.
Kontaktperson Kent Hedman telefon 073-669 17 83 eller mejl:
kenthedman@spray.se

Rädda Barnen

Rädda Barnen i Västervik arbetar tillsammans med ett antal frivillighetsorganisationer för att ta emot de asylsökande i Västervik på ett bra och värdigt sätt. Vi erbjuder introduktion i svenska för de vuxna och möjligheter till lek för barnen. Vi  är på Johannesgården på måndagar och alla är välkomna att deltaga.
Ta kontakt med någon i lokalavdelningen om du har frågor.
Ingalena Josefsson telefon 073-420 68 17 eller mejl:
Josefsson.isgatan@gmail.com

Svenska Kyrkan

Ett välkomnande samhälle!
Svenskakyrkan i Tjusts pastorat erbjuder möjlighet till själavårdande samtal, stöd och rådgivning, gudstjänster och mötesplatser samt uppsökande verksamhet.
Läs mer om våra verksamheter på vår hemsida

Kontaktperson Birgitta Forsberg Diakon
0490-84 262

Sidan senast granskad den 7 oktober 2015