Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Detaljplan för Horn 2B, finns nu ute på utställning

2015-04-15

Planen är en del i ett större arbete för att möjliggöra en omvandling från fritidsbostäder till permanentboende på Hornslandet.

Mellan perioden 2015-04-17 t.o.m. 2015-05-15 finns planen ute för utställning av allmänheten. Under denna tiden finns det möjlighet att ta den av de aktuella planhandlingarna samt att lämna eventuella synpunkter till samhällsbyggnadsenheten i Västervik.

Se handlingarna under nedanstående länk:

Horn 2B för del av Horn 1:18 med flera

Sidan senast granskad den 15 april 2015