Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skadegörelse på Västerviks Gymnasium

2014-06-12

Under natten mot torsdagen samlades en stor grupp ungdomar runt Västerviks Gymnasium och skadegörelse skedde både utanför och inuti skolans lokaler. Gymnasieledningen, tillsammans med ledningen för Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningen, vill här ta tillfället i akt att ge sin syn på det inträffade.

Det har under flera år bildats en tradition att ungdomar samlas vid gymnasieskolan någon eller flera av kvällarna under studentveckan. Skolledningen har arbetat med förebyggande arbete för att få bort problem som detta har medfört.

Bland annat har man ökat vaktbolagets rondering och under flera kvällar/nätter (inklusive den aktuella natten onsdag till torsdag) har även en eller två vakter varit posterade vid Västerviks Gymnasium. Trots detta gick skadegörelsen inte att hejda. Det är mycket beklagligt.

Kort sammanfattning av skadegörelsen:

  • Entrédörrs glasrutor söndersparkade.
  • Intrång i skollokalerna nattetid.
  • Fläktkåpor på skolans tak söndersparkade.
  • Klotter på fönster, fasad och väggar.

Skadegörelsen polisanmäls av fastighetsägaren Tjustfastigheter AB, som har haft personal på plats i lokalerna för att titta på skadornas omfattning.

Gymnasieledningen fokuserar just nu på att trots det inträffade genomföra en fin och minnesvärd skolavslutning och studentceremoni. 

Kommunledningen, ihop med förvaltningsledningen på Barn- och utbildning och skolledningen vill ändå göra följande klart:

Den här traditionen är inte acceptabel, beteendet är inte acceptabelt och skadegörelsen är självklart inte acceptabel.

Till nästa år kommer tillräckliga insatser att genomföras för att detta inte ska upprepas. Vi kommer att arbeta med förebyggande åtgärder som informationsinsatser, dialog med föräldrar och elever och ytterligare förstärkt bevakning.

Västervik 2014-06-12

Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör, kommunstyrelsens förvaltning, Västerviks kommun.
Kalle Söderberg, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun.
Jörgen Jonsson, rektor Västerviks Gymnasium.

Sidan senast granskad den 12 juni 2014