Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Sammanfattning kommunala beslut om passagerartrafik till Visby

2014-06-25

Kommunen får en del frågor om vilka kostnader som Västerviks kommun har beslutat att ta i samband med förberedande för färjetrafik mellan Västervik och Visby. Här hittar du en enkel sammanfattning.

Det handlar om två olika beslut och insatser:

  1. Det ena är ett beslut från kommunfullmäktige i april 2014. Då beslutades om en infrastruktursatsning där ett av syftena var att förbereda Lucernahamnen i Västervik för passagerartrafik till Gotland, men i huvudsak att ordna eftersatt underhåll i området kring hamnen. Totalt är beslutet på 6,1 miljoner kronor. Cirka 500.000 kronor avser insatser som gjorts specifikt för Gotlandsbåten AB:s trafik. Se beslutsunderlag till kommunfullmäktige nedan.
  2. Det andra beslutet är från kommunstyrelsen i juni 2013. Då beslutades att inom konceptet destinationsutveckling genomföra en specifik satsning på marknadsföring av Västervik, i samband med att strömmar av resande ändras i och med start av färjelinje till Gotland. Första årets satsning är redan igång, när Västervik Framåt AB har börjat annonsera för delar av den 1 miljon kronor som beslutades för 2014. Samma summa finns redo för år 2015 och 2016. Se både beslutsunderlag och beslutstext från kommunstyrelsen nedan.

Beslutsunderlag från Kommunfullmäktige 20140428 om infrastruktursatsning Lucerna (pdf 505 kB)

Tjänsteskrivelse om destinationsutveckling Västervik och Gotland, beslutsunderlag till kommunstyrelsen juni 2013 (pdf 255 kB)

Beslutstext kommunstyrelsen juni 2013 (pdf 29 kB)

Sidan senast granskad den 25 juni 2014