Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nu undersöks tillgängligheten i flerbostadshus

2014-11-12

Västerviks kommun ser just nu över den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus. Granskningen görs i hus som har tre eller fler lägenheter.

Varje fastighetsägare kommer att bli kontaktad för att boka in en tid för inventeringen. På plats i fastigheten mäts bland annat höjd på trösklar, passage vid entrédörren och svängrum innanför entrédörren. Även belysningen kontrolleras och finns det hiss mäts även den.

Anna Herge är projektledare för inventeringen. Har du frågor eller själv vill boka tid för inventering så är du välkommen att kontakta henne.

Sidan senast granskad den 12 november 2014