Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nittio kommunala tjänstemän och politiker lärde sig förenkla för företagare

Det lokala företagsklimatet och samspel mellan kommun och företag i fokus på temadag

Hur ska man göra för att förbättra kommunens kontakter med företagare? Det finns självklart många olika metoder, men Västerviks kommun valde att tacka ja till ett erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting SKL som – tillsammans med statliga myndigheten Tillväxtverket – har satt samman en utbildning som kallas ”Förenkla - helt enkelt”. Utbildningen har genomförts i nästan hundra andra kommuner i Sverige och nu har 90 av Västerviks kommuntjänstemän och politiker tagit sig igenom utbildningens första steg.

Dagen började med att kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson gav en introduktion om varför det blir allt viktigare för en kommun att ge god service till det lokala näringslivet. Efter ytterligare lite praktisk information från kommunens projektledare räddningschef Joakim Jansson tog själva utbildningen vid.

Utbildningen Förenkla – helt enkelt

Projektledaren hos SKL, Tomas Forsling, berättade därefter om upplägget med utbildningens tre block. Första blocket handlar om företag och kommunen, den utbildningen var alltså knappt hundra personer från Västerviks kommun på under tisdagen. "Förenkla, hur gör andra, hur gör vi?" heter andra blocket och den delen genomförs i september. Den utbildningen är ett internat för 20 personer från Västervik och ytterligare 60 personer från tre andra kommuner. Det tredje och sista blocket är också startpunkten för den handlingsplan som ska komma ut som resultat av de två första.

Tomas Forsling inleder dagen

Västerviks kommun har satsat 110.000 kronor på kommunens deltagande, medan Västervik Framåt AB – det lokala näringslivsbolaget, som bland annat sköter näringslivskontakter i kommunen – har satsat 50.000 kronor.

Tomas Forsling, dubbelt perspektiv

Tomas Forsling är väl lämpad för att leda den här typen av program, med både yrkesbakgrund som nämndsekreterare på Västra Götalandsregionen och erfarenheter som ansvarig för en lägergård på västkusten. Lägergården fungerade som bra exempel på dagens tema och hade ett slumpvis valt år kontakt med totalt 22 olika myndigheter, där hemkommunen var en. På den lokala kommunen hade man haft kontakter med i stort sett alla förvaltningar.

Någon heltäckande bild av vad i form av tillstånd och regler som krävs från en lägergård fanns inte lätt åtkomlig. Ur erfarenheterna skapades väldigt tänkvärda exempel på hur gränslandet mellan kommun och företag kan fungera.

Anders Johnson, gav historisk förankring

Näst på schemat stod Dagens Nyheters förre chefredaktör Anders Johnson, som numera i sitt företag Skriftstället föreläser bland annat om frågor om byråkrati och entreprenörskap. Anders lade fokus på att några av de största landvinningarna i vårt land har tillkommit både av en slump och i strid med rådande riktlinjer och lagar.

 Anders Johansson föreläser

Med Anders Johnsons engagemang och intressanta lokalhistoriska exempel fick hela frågan om företagare och myndigheter en tydlig placering i historien.

Helena Jönsson, om att vi alla är värdar och gäster

En intressant föreläsning bjöd Helena Jönsson från företaget Värdskapet. Företaget har laddat om hela begreppet värdskap med sin verksamhet. Helenas företag har byggt utbildningar, föreläsningar och publicerat böcker om frågor som handlar om det personliga ansvaret att göra mer än det absolut minst nödvändiga – både på jobbet och i resten av livet. Att bjuda till och ge ett minne för livet av ansvarstagande värdskap.

Helena Jonsson föreläser

Många i församlingen hade tidigare erfarenheter av Värdskapet, bland dem författaren av den här artikeln. Och trots att även jag ställt mig frågan ”sitter jag på rätt buss?” på morgnar (en fråga som en av företagets grundare Jan Gunnarsson ofta ställer i sina föredrag), insåg jag att det här är väldigt bra att repetera. Till slut sitter det förhoppningsvis.

Forumteater, utbildningens roliga timme

De tre skådespelarna från Forumbyrån i Malmö Sanna Turesson, Magnus Schmitz och Pär Malmström framförde tre scener med olika bilder av hur en kommun kan agera och upplevas av privatpersoner och företagare. De medgav själva att vissa segment kan ha skruvats till lite extra, men att många nog ändå kommer att känna igen ganska realistiska situationer.

I den första scenen, som kallades "Tack för hjälpen", visades hur stökigt det kan bli när en restaurangföretagare som inte riktigt vet vad hon är ute efter blir skickad runt till olika förvaltningar och avdelningar på en kommun. Vi får möta en kommun där ingen har – eller åtminstone inte delar med sig av – någon helhetssyn, men som till stora delar har väldigt goda intentioner. Det är också ganska tydligt att vi har träffat en företagare som inte vet allt om vad som krävs av en restaurangägare i Sverige.

Forumteatern uppträder

Scen två hette "Det går över med tiden". Här fick deltagarna fundera på möjligheter, är det möjligt? I scenen delades pris ut i skolans idétävling till en omyndig gymnasielev. Den vinnande elevens pappas namnunderskrift behövdes för att vinnareleven skulle kunna genomgå Entreprenörernas stora entreprenörsutbildning. Namnteckningen visade sig svårare att få än man kunde tro, främst beroende på pappans egna förutfattade meningar om vad en kommun står för. 

Slutligen i scen tre, med namnet "Får det vara en kaka?" gav vi oss in i en fullsatt lunchrestaurang. Där träffar vi en hälsovårdsinspektör som upptäckt stora brister i restaurangens hygien. Tyvärr lyckas inte vår inspektör speciellt bra i sin kommunikation när hon vill stänga restaurangen.

Efter scenerna fick (de modigaste) kursdeltagarna själva komma med förslag på hur man kunde ha gjort annorlunda för att lyckas bättre. Och istället för att förklara fick deltagarna själva hoppa in i scenerna och delta med sina egna ändringar. Man behöver knappast nämna att det här var en väldigt underhållande och engagerande programpunkt. Slutordet från Sanna Turesson lär stanna kvar hos många av deltagarna: 
- Vad tar du med dig från det här forumspelet i din fortsatta vardag?

Forumteatern tillsammans med miljöchef Carolina Stalebrandt

Lars Ericson, en typiskt otypisk entreprenör

Ramsö Förvaltning heter företaget som Lars Ericson och hans fru driver, med restauranger och hotell i flera olika kommuner i Sverige. Själv menar han att det är ren lathet att tro att man kan göra några generella likhetstecken mellan honom och några andra företagare, men att det alltid går att lära av sig av en företagares erfarenheter. På samma sätt som hans erfarenhet säger honom att olika tjänstemän på olika kommuner hanterar samma lagar på ibland varierande sätt.

Det var ett oerhört underhållande föredrag där Lars Ericson i anekdotisk form beskrev hur kontakter med kommuner har gått till i hans företagarliv. Bland annat frågade Lars kommunens tre närvarande planarkitekter:
- Hur orkar ni egentligen jobba med planfrågor? Samtidigt som han uppmanade resten av församlingen att köpa en vetekrans eller tårta till dem på fredag, när han visade en "enkel skiss" av hur vardagen på en planavdelning kan te sig.

Tomas Forsling föreläser

Det är garanterat få av deltagarna som kommer att glömma Lars beskrivning av hur han tror att han är långt i från ensam bland företagare om att vakna exakt varenda morgon mellan 03:30 och 04:30, av oro för den intecknade sommarstugan och företagets ekonomi. Lars Ericsons föredrag var roligt, personligt, väldigt intressant och en perfekt avslutning på en bra utbildningsdag. Vi får garanterat anledning att återkomma till arbetet med Förenkla - helt enkelt här på vastervik.se längre fram.

TEXT: FREDRIK BLOM
FOTO: PHIA BERGDAHL

Sidan senast granskad den 6 maj 2014