Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kulturstipendium 2014 till Niklas Wrångberg

2017-07-03

På Kommunstyrelsens sammanträde 26 maj 2014 beslutades vilka som ska motta Västerviks kommuns kulturstipendium och hedersdiplom för 2014.

Niklas Wrångberg, 2014 år mottagare av Västerviks kommuns kulturstipendium

Motivering:

"Niklas Wrångberg tilldelas Västerviks kommuns kulturstipendium för 2014 för sina insatser inom litteratur och grafisk formgivning. Niklas har formgivit de mycket uppskattade böckerna om ”Kyrkorna i Tjust” och ”Herresäten i Tjust”, del I och II. Niklas intresse och engagemang för Tjustbygden är stort och Tjustbygden under 1900-talet är den gemensamma nämnaren i hans egna böcker. Boken ”Håll käft!” som summerar Västerviks kommuns musikliv 1974 – 1992 är ett lokalhistoriskt mästerverk eller som Niklas själv skriver: ”Den nakna, analoga, uppkäftiga och nästan kompletta sanningen om musiklivet i Västerviks kommun.” Ett sådant arbete är väl värt att uppmärksamma."

Ingemar Johansson, 2014 år mottagare av Hedersdiplomet

Motivering:

"Ingemar Johansson har under många år arbetat ideellt med Norra Kalmar Läns Föreningsarkivs verksamhet. Hans arbete inom föreningsarkivet är omfattande. Bland annat har han organiserat flera hundra föreningars dokument och material, och skapat databaser över materialet för att göra det sökbart. Han har även stöttat personalen på föreningsarkivet och sett till att de har fått göra personalresor runt om i Sverige för att knyta kontakter med andra föreningsarkiv."

Sidan senast granskad den 3 juli 2017