Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kulturstipendium 2014 till Niklas Wrångberg

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-07-03

På Kommunstyrelsens sammanträde 26 maj 2014 beslutades vilka som ska motta Västerviks kommuns kulturstipendium och hedersdiplom för 2014.

Niklas Wrångberg, 2014 år mottagare av Västerviks kommuns kulturstipendium

Motivering:

"Niklas Wrångberg tilldelas Västerviks kommuns kulturstipendium för 2014 för sina insatser inom litteratur och grafisk formgivning. Niklas har formgivit de mycket uppskattade böckerna om ”Kyrkorna i Tjust” och ”Herresäten i Tjust”, del I och II. Niklas intresse och engagemang för Tjustbygden är stort och Tjustbygden under 1900-talet är den gemensamma nämnaren i hans egna böcker. Boken ”Håll käft!” som summerar Västerviks kommuns musikliv 1974 – 1992 är ett lokalhistoriskt mästerverk eller som Niklas själv skriver: ”Den nakna, analoga, uppkäftiga och nästan kompletta sanningen om musiklivet i Västerviks kommun.” Ett sådant arbete är väl värt att uppmärksamma."

Ingemar Johansson, 2014 år mottagare av Hedersdiplomet

Motivering:

"Ingemar Johansson har under många år arbetat ideellt med Norra Kalmar Läns Föreningsarkivs verksamhet. Hans arbete inom föreningsarkivet är omfattande. Bland annat har han organiserat flera hundra föreningars dokument och material, och skapat databaser över materialet för att göra det sökbart. Han har även stöttat personalen på föreningsarkivet och sett till att de har fått göra personalresor runt om i Sverige för att knyta kontakter med andra föreningsarkiv."

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.