Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förbättringspromenader hösten 2014

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2014-08-07

personer som deltog på förbättringspromenaden

För ett år sedan genomförde vi för första gången "utvecklingsdialoger" i Västerviks kommun. Metoden har gett oss en mäng värdefull information, och vi väljer därför att genomföra dialoger på ytterligare orter. 

Under hösten planerar vi att genomföra detta på två orter: Hjorted och Loftahammar.

Dialogen genomförs i två steg: Först träffas alla som vill och tar en gemensam promenad runt samhället. De förbättringsförslag som kommer upp från deltagarna antecknas av deltagande tjänstemän. I det andra steget så har vi sammanställt synpunkterna och tillsammans med de som deltager på mötet så prioriterar vi vad som är viktigast. 

Alla är välkomna att delta. Genom att både unga och äldre, nya och gamla ortsbor deltar så får vi en bredd på synpunkterna.  

Om du inte har möjlighet att delta på promenaden så kan du skicka in dina synpunkter via kommunens hemsida. 

Här hittar du datumen för kommande dialoger:

Hjorted

Tisdag 9 september, klockan 18:00. Promenad.

Tisdag 21 oktober, klockan 18:00. Utvecklingsdialog.

Loftahammar

Tisdag 16 september, klockan 18:00. Promenad.

Tisdag 28 oktober, klockan 18:00. Utvecklingsdialog.

Uppföljning

Vi kommer även ha uppföljningsmöten för de dialoger som genomfördes 2013. 

Överum

Tisdag 7 oktober, klockan 18:00. Uppföljning.

Gamleby

Tisdag 14 oktober, klockan 18:00. Uppföljning.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.