Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

En uppföljande utvärdering av kostnadsreduceringarna i samband med budget 2013

2014-06-27

Nu finns utvärderingen av vad besparingarna 2013-14 innebar för förskolan och skolan i Västervik att läsa. 
Det har gjorts en utvärdering av besparingar som genomfördes i organisationen för förskola och skola, i samband med budget 2013. Den finns nu tillgänglig att läsa. Utvärderingen gjordes våren 2014 och redovisades för barn- och utbildningsnämndens i april 2014.
Bakgrunden är de besparingar som gjordes under år 2013. De gjordes i flera delar av organisationen, bland annat i förskolor och skolor. Fokus har varit att se vad besparingarna har lett till på kort sikt. Det har också handlat om att utifrån forskning beskriva vad som skulle kunna hända på längre sikt.
Resultatet visar att delar som har betydelse för kvalitet i förskolan och resultat i skola har påverkats av de besparingar som gjordes. Både på kortare och längre sikt. Det har också visat sig att det varit viktigt att bli lyssnad på för personal och föräldrar.
Utvärderingen har funnits med i planeringen för budget 2015. Den används också i det fortsatta arbetet med att förbättra kvaliteten i förskola och skola.
Ett stort tack till alla som var med i utvärderingen och gjorde den möjlig!

En uppföljande utvärdering av kostnadsreduceringarna i samband med budget 2013 (pdf, 1 MB)

Sidan senast granskad den 27 juni 2014