Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Bidra med dina tankar om Överum och Gamleby

2014-04-17

Just nu arbetar vi på Västerviks kommun med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gamleby och Överum.

En FÖP är ett dokument som beskriver hur marken ska användas, hur vägar ska gå och hur bebyggelse ska planeras. Vi känner dock att vi i samma veva även vill titta på utvecklingsmöjligheter och styrkor, hot och svagheter för dessa samhällen. Vi hoppas att kunna komplettera FÖP:en med ett dokument som beskriver just detta.

Vi önskar därför få in era synpunkter. Det är med era tankar som vi får ett bra material att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Vi har redan en god grund att stå på, bland annat de samtal som fördes inför och visionsarbete 2010 och förbättringspromenaderna 2013.

Den analys av samhällena som vi vill göra är en så kallad SWOT-analys. En SWOT är ett planeringshjälpmedel och förkortningen står för "styrkor, svagheter, möjligheter och hot (på engelska orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats"). Utifrån den kan vi sedan fundera på utvecklingen framåt. Det kommer vara möjligt att svara till enkäten till den 5 maj.

Här hittar ni enkäten för Överum - och längre ner på sidan hittar ni den för Gamleby. Du kan nå dem via dessa länkar

SWOT-enkät Överum

SWOT-enkät Gamleby

Sidan senast granskad den 17 april 2014