Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ändring av detaljplan för fastigheterna Björnbärsbusken 6 och 7 antagen

2014-07-25

Ändringen av detaljplanen för Ludvigsdals och Rinnerosområdena har antagits och vunnit laga kraft. Ändringarna berör fastigheterna Björnbärsbusken 6 och 7.

Ludvigsdals och Rinnerosområdena (C107)

Översiktsbild

Sidan senast granskad den 25 juli 2014