Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Störande ljud från värmeverket i Västervik 22 oktober till 1 november

2013-10-22

I samband med den första driftsättningen av den nya pannan för kraftvärme vid Stegeholmsverket i Västervik kommer ångledningar att blåsas rena. Partiklar kan finnas som annars skulle kunna skada anläggningens ångturbin.

Renblåsningen planeras till ett flera tillfällen per dag, fördelat på ett antal dagar mellan 22 oktober och 1 november. Renblåsningen sker dagtid 08–16.

'Läs mer hos Västervik Miljö & Energi här.

Sidan senast granskad den 22 oktober 2013