Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Fortsätt anmäla intresse för bredbandsutbyggnad

2013-10-22

Västerviks kommun vill undersöka intresset för bredband via fiber i kommunen. Fastighetsägare i Västerviks kommun som är intresserade av att få sin fastighet/villa ansluten till ett fibernät med kapacitet för 100Mbit/s och mer har möjlighet att anmäla sig via www.vastervik.se/bredbandsintresse.

Informationen kommer i första hand användas för att påvisa intresset för fiber i olika områden och för att på så sätt inspirera föreningar och företag för att initiera bredbandssatsningar.

Sidan senast granskad den 22 oktober 2013