Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nyfiken på vår nya integrationsstrategi?

2022-05-13

Det är dags att revidera den kommunala integrationsstrategin och därför har vi hållit dialog med olika grupper i samhället. På måndagen den 23 maj kan du titta på en webbsändning där vi presenterar resultatet av samtalen. 

En man och en kvinna samtalar

Integrationsstrategin beskriver hur kommunen ska jobba för att underlätta för nyanlända att exempelvis få jobb, lära sig svenska och komma in i vårt samhälle.

Vi har pratat med olika grupper som berörs av eller arbetar för integration - allt ifrån ungdomar i grundskolan till arbetsgivare i vårt lokala näringsliv. Deras röster är värdefulla och ger oss vägledning i vad som behövs för att förbättra inkluderingen av utrikes födda i vårt samhälls- och arbetsliv.

I webbsändningen kommer vi att berätta om resultatet av medborgardialogerna och ge en bakgrund till hur kommunen arbetat med de olika dialogerna. Vi berättar också hur många personer som varit delaktiga och vilka resultat som framkommit. Webbsändningen kommer att ge en bild av kommunens arbete med att uppdatera och ta fram en handlingsplan för integrationsstrategin.

Sändningen äger rum måndagen den 23 maj klockan 15.00 Anslut till Campus Play via den här länken:
https://campusplay.vastervik.se/

Det är kostnadsfritt att vara med och lyssna.

Uppdaterad information 20220531:

Nu finns sändningen publicerad i efterhand, se den här:

Film där Elisabet Sjöstrand och Johannes Löf berättar om genomförda dialoginsatser.

Sidan senast granskad den 13 maj 2022