Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ny vindkraftpark undersöks nära Falerum

2022-12-01

Kommunen har varit med på ett avgränsningssamråd för en eventuell framtida vindpark i Orreklint som företaget Fred. Olsen Renewables vill etablera. Kommunen kommer i ett senare skede få säga ja eller nej till om man vill ha vindparken i kommunen.

Vindparken föreslås på gränsen mellan Västerviks kommun och Åtvidabergs kommun, cirka 2 kilometer syd/sydväst om Falerum och cirka 12 kilometer nordväst om Överum.

Som mest kommer det att byggas 23 vindkraftverk med en totalhöjd
om högst 270 meter. Under perioden november 2022 till januari 2023 genomförs
samråd och en tillståndsansökan planeras att lämnas in under december 2023. Samrådshandlingen finns att ta del av på Fred. Olsen Renewables hemsida.

Fred. Olsen Renewables har gjort förundersökningar som visat att just Orreklint är den plats som ger bäst förutsättningar för deras vindpark. Varför just Orreklint ger bäst förutsättningar är för att den uppfyller aspekter som att vindparken ligger minst 1000 meter från bostäder och att det finns goda vindresurser. Med 23 vindkraftverk beräknas vindparken kunna producera cirka 480 000 000 kWh per år. Detta motsvarar elförbrukningen för cirka 24 000 villor med en årsförbrukning på 20 000 kWh.

Öppet hus

Fred. Olsen Renewables bjuder in till en samrådsutställning i form av öppet hus. Du
är välkommen att ta del av utställningen, ställa frågor och prata med representanter
från både Fred. Olsen Renewables och Sweco.

Tid: tisdag & onsdag 6-7 december kl 15.00– 20.00

Plats: Bygdegården Bykupan i Falerum, Gärdserumsvägen 3, 597 97 Åtvidaberg.

Det går även bra att ta del av information om projektet via den samrådshandling som tagits fram på Fred. Olsen Renewables hemsida som finns i relaterade länkar.

Sidan senast granskad den 1 december 2022