Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nya stadsdelen i Stenhamra

2022-05-25

Stenhamra

Det har länge funnits planer på att bebygga Stenhamraområdet och nu presenterar kommunen tillsammans med Solhemsgruppen och Skanska ett förslag på möjlig utveckling. I första steget tecknas en avsiktsförklaring och mycket arbete återstår innan byggnationen kan sättas igång.

Enligt förslaget blir det strax över 200 bostäder med blandat utbud och ägandeformer och ett starkt fokus på miljö- och hållbarhetstänk. Stadsdelen ska smälta in i bebyggelsen och skapa ytor för trevliga mötesplatser, restauranger och verksamheter, samt bryggor för bad närmast vattnet. Parkeringar föreslås både som gatuparkering med trädplantering emellan och underjordiskt parkeringsgarage.

Vi har lagt ner mycket omsorg på att förslaget ska passa in och bli en grön och trevlig del av staden, säger Carl Williamsson, Solhemsgruppen.
Vi vill bygga i trä, använda solenergi och bidra till att Västervik når klimatmålen. Samtidigt ska det vara bra boenden som kan locka både gamla och unga. Att bo centralt i en så här mysig småstad ger väldigt hög livskvalitet och vi tror att intresset kommer att vara högt.

Utvecklar norra stadskärnan

Kommunen ser det som en viktig del i den långsiktiga utvecklingen av staden med fler boenden centralt som skapar en levande stadskärna, säger Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.
Detta ligger i linje med den nyligen framtagna stadslivsanalysen och samtidigt löser vi också frågan om Hamngatan och hur parkeringsutbudet ska utformas.

Hur blir det med parkeringarna?

Det blir sannolikt mindre publika parkeringar i området och vi kommer troligtvis att behöva skapa nya parkeringslösningar i andra områden i staden. Men exakt hur det blir får vi återkomma till längre fram, säger Västerviks kommuns samhällsbyggnadschef Daniel Niklasson.
Vi har nu en möjlig exploatör att börja diskutera dessa frågor med och de kommer få en aktiv roll när det kommer till att arbeta fram och genomföra en ny parkeringslösning.

Markanvisningsprocessen

Kommunen avser att använda sig av en så kallad direktanvisning där Solhemsgruppen AB får köpa marken mot att de bebygger den och förvaltar den så som man önskar. Redan 2014 togs ett beslut i kommunstyrelsen att området skulle detaljplaneras men det har dröjt tills nu innan man fått in ett förslag som motsvarar förväntningarna. Innan ett exploateringsavtal kan tecknas behöver parkeringsfrågan utredas ytterligare och parterna behöver komma överens om bland annat markpriser utifrån en extern värdering.

En direktanvisning skiljer sig mot en så kallad markanvisningstävling där flera aktörer bjuds in för att lämna ett förslag. I det här fallet har Solhemsgruppen själva ansökt om att få köpa och exploatera området. Kommunen har bedömt att förslaget ligger i linje med den önskade utvecklingen och att Solhemsgruppen tillsammans med Skanska kan inleda förhandlingar om markköp inom ramen för direktanvisning.