Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ny stadsäng vid Didrikslund

2022-05-03

Nu anlägger vi en stadsäng och planterar buskar och träd längs Folkparksvägen vid Didrikslund i Västervik. Stadsängen ska inte bara vara härlig att se på med sitt vackra gräs och ljuvliga blommor, den lockar också till sig fjärilar, humlor och bin som är av betydelse och viktiga för vår natur. 

Det ska bli en stor stadsäng med ettåriga och fleråriga ängsblommor och gräs. Ängen kommer att bli fin efterhand, men det gäller att ha tålamod. Det kan ta flera år innan den är i sin fulla prakt, berättar Sofia Hjertqvist, kommunens landskapsarkitekt.

Sofia sår frön

Målet är att få en vacker äng, att öka den biologiska mångfalden, att gynna bin, humlor och fjärilar samt att skapa en yta som inte kräver lika mycket skötsel som exempelvis en klippt gräsyta gör.

Ytan närmast Folkparksvägen kommer vara klippt gräsmatta. Det är en visuell markering för att skapa balans och en mer omhändertagande känsla intill den friväxande ängen som sträcker sig upp till Bostadsbolagets område, berättar Sofia.

Bild över området vid Didrikslund

Förutom ängen så planteras det ett antal träd och buskar för att ytterligare få ytan mellan Folkparksvägen och Bostadsbolagets bostäder trevlig och grön.

Ante och Sofia

Tre olika fröblandningar

Fröblandningar som används till stadsängen är humleblandning, torräng och fjärilsblandning.

Humleblandning innehåller:

Örter:Klätt, Färgkulla, Getväppling, stor blåklocka, Blåklint, Rödklint,Väddklint, Blåeld,Gulmåra,Höskallra,Äkta johannesört,Åkervädd,Prästkrage,Gulsporre,Käringtand,Myskmalva,Kungsmynta,Kornvallmo, Gullviva,Rödblära,Ängsvädd och Mörkt kungsljus.

Gräs: Vårbrodd, Darrgräs, Fårsvingel och Rödsvingel.

Torrängsblandningen innehåller:

Örter: Rölleka, Färgkulla, Stor blåklocka, Liten blåklocka, Rödklint, Väddklint, Cikoria, Blåeld, Brudbröd, Gulmåra, Äkta johannesört, Slåtterfibbla, Sommarfibbla, Prästkrage, Käringtand, Myskmalva, Kungsmynta, Rödkämpar, Småfingerört, Gullviva, Ängsskallra, Mandelblom, Fältvädd och Backglim.

Gräs: Ängshavre, Darrgräs, Fårsvingel, Rödsvingel och Flentimotej.

Fjärilsblandningen innehåller:

Örter: Rölleka, Nysört, Rödklint, Väddklint, Cikoria, Backnejlika, Solvända, Flockfibbla, Åkervädd, Sommarfibbla, Prästkrage, Käringtand, Gökblomster, Tjärblomster, Svartkämpar, Rödkämpar, Brunört, Ängssyra, Bergssyra, Fältvädd, Backglim, Gullris och Styvmorsviol.

Gräs: Vårbrodd, Fårsvingel, Ängssvingel, Rödsvingel och Ängsgröe.

Sidan senast granskad den 3 maj 2022