Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nu sätter vi spaden i marken!

2022-11-07

Västervik Miljö & Energi tar ett viktigt steg mot de Globala hållbarhetsmålen 2030. Nu byggs ett nytt energilager i Västervik i form av en ackumulatortank. Ackumulatorn är en stor isolerad cylinderformad stålbehållare som kan liknas vid en jättetermos och ska fungera som ett värmelager med varmvatten för fjärrvärme.

Västerviks stad kommer i och med denna byggnation få en förnyad stadssiluett då den kommer att ses tillsammans med uppstickande byggnader som S:ta Gertruds kyrka, S:t Petri kyrka och vattentornet. Även från sjön kommer ackumulatortanken vara en byggnad som sätter prägel på staden. Därför kommer den att formas omsorgsfullt och ses i sitt sammanhang. Allt i den byggda miljön hänger samman och påverkar vartannat. Ackumulatortanken kommer att utgöra en symbol för en hållbar stad som alltjämt utvecklas.

Varför en ackumulatortank?
- Vi bygger ackumulatorn för att kunna lagra varmvatten som används då behovet av värme ökar. Det gör att vi får en effektivare fjärrvärmeproduktion, jämnare drift på pannorna och minskar behovet av att starta extra pannor för toppar i energiåtgången. Till exempel på morgontimmarna under kalla dagar, när många Västerviksbor använder stora mängder varmvatten samtidigt. Under nätterna när inte lika mycket varmvatten används, lagras det i ackumulatorn. Ackumulatortanken skapar stabilitet i fjärrvärmesystemet och ökar leveranssäkerheten till våra kunder, säger Bengt Ankarvall, affärsområdeschef för fjärrvärme på Västervik Miljö & Energi.

Projektet är en stor satsning och en viktig del i Västervik Miljö & Energis arbete med klimatbesparande åtgärder för att nå de Globala hållbarhetsmålen 2030. Ackumulatorn byggs intill Stegeholmsverket i Västervik och går allt enligt plan beräknas den stå klar under sommaren 2024.

Sidan senast granskad den 7 november 2022