Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Naturvårdande röjning på Gränsö

2022-08-24

Med start i augusti inleder kommunen ett projekt med naturvårdande röjningar och huggningar på Gränsö. Åtgärderna som planeras är framtagna tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län. Projektet innefattar röjning och huggning av flera områden på Gränsö, markerade med streckade fält på kartan. Syftet är att gynna de naturvärden som finns samt att möjliggöra utvecklingen nya naturvärden. Åtgärderna är ett led i att uppfylla åtagandet i skötselplanen för Gränsö naturreservat.

Om du är nyfiken eller har synpunkter på åtgärdernas utförande, kontakta
Skogsförvaltare Västerviks kommun
Jonas Bengtsson, BESA Skogskonsult AB
070-642 95 01
jonas@besaskogskonsult.se

Karta över Norra delen av Gränsö med markerade områden för naturvårdande åtgärder.

Karta över södra delen av Gränsö med markerade områden för naturvårdande åtgärder.