Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kursstart för föräldrakursen ABC

2022-06-14

Är du förälder till barn mellan 3-12 år? Då är du välkommen till föräldrautbildningen ABC - Alla Barn i Centrum. ABC innebär fem träffar där du som förälder tillsammans med utbildade gruppledare diskuterar, tittar på film och får ta del av forskning. 

Utifrån forskning, filmer och diskussioner får föräldrar fundera över hur de kan skapa och bibehålla goda relationer med sina barn. Hur du, som förälder, oftast är den viktigaste personen för ditt barns positiva utveckling. I föräldrautbildningen pratar vi även om hur man kan göra i svårare situationer med tjat, konflikter eller om barn är ängsliga och rädda.

Utbildningen går igenom fyra teman som är viktiga för barns utveckling:

  • Visa Kärlek - Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att relationer ska fungera?
  • Vara med - Hur påverkar vi varandra i vardagen, hur kan vi förebygga onödiga konflikter med våra barn. Hur ska man få livspusslet att gå ihop?
  • Visa Vägen - Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras?
  • Välja strider - Hur kan tjat i familjen minskas? När är det viktigt att stå på sig som förälder och vad kan barn få bestämma?

Bild som visar på kursen teman

Datum, tid och plats

Du kan välja mellan två omgångar att anmäla dig till. Den första kursen startar
13 september och pågår under fyra tillfällen varannan vecka mellan klockan 16.30-19.00.

Det andra tillfället startar 4 oktober och pågår under fyra tillfällen varannan vecka mellan klockan 16.30-19.00.

Kursen hålls i lokaler vid Familjecentralen på Nygatan 12 i Västervik.

För mer information och anmälan

Kontakta samordnare för stödgrupper på Familjeenheten 0490-255 146.

Varmt välkommen!

Sidan senast granskad den 14 juni 2022