Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 26 september 2022

2022-09-14

Kommunfullmäktige har möte 26 september 2022 klockan 13.00 på Arenan, Västervik Resort.

Allmänhetens frågestund

I början av fullmäktiges möten finns möjligheten för allmänheten att ställa frågor till fullmäktige. Din fråga ska lämnas in skriftligt senast onsdagen 15 juni 2022.

Läs mer om allmänhetens frågestund på:
www.vastervik.se/fragestund

Ärendelista

  1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Valärenden
  4. Anmälningar
  5. Interpellation till Dan Nilsson (S) angående Västerviks flygplats
  6. Inlämnade frågor och interpellationer
  7. Revisorerna har ordet
  8. Träbyggnadsstrategi för Västerviks kommun - antagande
  9. Motion om att upprätta handlingsplan för suicidprevention i Västerviks kommun - svar
  10. Motion om att tillåta politiska ungdomsförbund verka på Västerviks gymnasium - svar