Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Klättrar 50 placeringar i årets serviceundersökning mot företag

2022-05-25

Sedan 2019 genomför SKR (Sveriges kommuner och Regioner) den årliga servicemätningen Insikt i Västerviks kommun. Syftet med undersökningen är att följa hur de företagare som varit i kontakt med kommunen upplever service i fråga om tillgänglighet, kompetens, information, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Årets undersökning visar på ett rejält lyft jämfört med tidigare år och av 189 deltagande kommuner hamnar vi nu på plats 95 (146 året innan). Det totala betyget 74,7 av 100 klassas som högt av SKR.

Undersökningen fokuserar på tillsyn och tillstånd inom områdena brand, bygg, mark, miljö, livsmedel och alkoholservering.  Här har kommunen ett myndighetsutövande uppdrag som direkt påverkar företagen.

Bra service och särskilt bemötande inom våra områden blir ofta en positiv spiral som leder till god dialog och förståelse genom ärendeprocessen, säger Carolina Stalebrant som är förvaltningschef på Miljö- och byggnadskontoret.

Det område som får bäst betyg är bemötande och det är också ett område som får höga resultat i miljö- och byggnadskontorets egen kundundersökning för privatpersoner. Det kvittot gör oss glada och stolta, säger Carolina.

Vi har jobbat mycket med servicefrågor under de senaste åren. Det har bland annat har handlat om digitalisering och informationsinsatser. Vår personal har gjort ett otroligt bra jobb med att införa och anpassa e-tjänst och automatiseringar på byggsidan. Arbetet med digitalisering fortsätter nu med miljö- och livsmedelsärendena där flera nya e-tjänster kommer att lanseras, avslutar Carolina.

Undersökningen Insikt genomförs av SKR och mäter kundservicen hos de som varit i kontakt med kommunen i specifika ärenden. 205 företagare har svarat och i Västervik var svarsfrekvensen hög, 58 % jämfört med 49 % i riket.

Diagram resultat servicemätning

Utveckling mellan år NKI/NUI

20202021
NKI/NUI: 69,5

NKI/NUI: 74,7

Rankning 146

Rankning 95 

(181 deltagande kommuner)

(189 deltagande kommuner)

NKI/NUI-gradering:

  • 80 eller högre: Mycket högt,
  • 70 till 80: Högt,
  • 62 till 69: Godkänt,
  • 50 till 61: Lågt,
  • 50 eller lägre: Mycket lågt
Sidan senast granskad den 25 maj 2022