Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Invigning aktivitetsytor på Ludvigsborgsskolans skolgård

2023-04-19

Under läsåret har Ludvigsborgsskolans elever arbetat ihop med Västerviks kommuns folkhälsa- och klimatplanerare Christian Svensson för att skapa aktivitetsytor på skolgården som kan uppmuntra till mer fysisk aktivitet på rasterna för högstadieeleverna. Nu invigs satsningen och massmedia hälsas välkommen till skolan.

- Det händer något för många elever under sommarlovet mellan årskurs 6 och årskurs 7, det verkar inte längre vara lika coolt att leka och röra på sig på samma sätt under skoldagens raster som tidigare och det fick oss att fundera på vad vi kan göra för att ändra på det, säger Christian Svensson, planerare på Västerviks kommun.

För att försöka ändra det har Ludvigborgsskolan som första högstadieskola i Västerviks kommun också startat upp rastaktiviteter enligt samma koncept som tre andra skolor i kommunen: låg- och mellanstadieskolorna Fågelbärets skola, Lidhemsskolan och Gunnebo skola. Målet med konceptet är att främja och bidra till mer varierade aktiviteter på rasterna.

I arbetet att skapa ytor som är lite roligare fick först eleverna vara med och bestämma vad de helst ville komplettera skolgården med. Stadsarkitekt Sofia Hjertqvist på kommunens samhällsbyggnadsenhet fanns tidigt med som stöd för att guida hur utformningen av ytorna kan göras. Allt som eleverna föreslog har inte gått att genomföra på en gång, men nu finns på skolgården en liten grön oas med konstgräs med tillhörande möbler där man hittar pingisbord, och ett fotbollsspel. Lite längre bort finns en liten multirink. Det har inte behövt göras några markberedningar eller större förberedelser, så kostnaden har hållits nere. Kommunens enhet Återbruket har bistått och byggt möbler som eleverna också har hjälpt till att utsmycka under vårterminen på bildlektionerna.

- Det är viktigt att skolan tar vara på de möjligheter och tillfällen som finns under skoldagen för att engagera och aktivera alla barn till mer rörelse och det kan i förlängningen leda till en mer jämlik hälsa. säger folkhälsa- och klimatplanerare Christian Svenson. Han vidareutvecklar:
- Genom att inkludera eleverna tror jag också att man ser ett större värde i sakerna som vi ställer ut. Eleverna som håller i rastaktiviteterna får genom sitt ansvar också tillgång till en stor låda med rastaktivitetspryttlar för spel och lek.

Ökad aktivitet på rasterna bidrar också till att förebygga konflikter och minska risker för mobbning, samt främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt. En viktig del i konceptet är att inkludera eleverna och att bygga bort att funktionerna bygger på någon person som ”brinner” för uppgiften. På så vis skapas en långsiktighet i aktiviteterna.

Nu är aktivitetsområdet färdigt och invigs under torsdag 20 april. 

Välkommen!

Fakta Trivselprogrammet

Trivselprogrammet är ett program för aktivitet och inkludering i skolan där vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-9 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna. Trivselprogrammet sätter också fokus på ökad aktivitet i undervisningen med hjälp av aktiva undervisningsupplägg.

Fakta KASAM

Att välja rörelse och lek under rasten kan skapa en vi-känsla och olika former av idrottsaktiviteter skapar en tillhörighet (KASAM, Känsla av sammanhang).

Bilder från arbetet med aktivitetsytorna

bild från arbetet med aktivitetsytan på Ludvigsborgsskolan

bild från arbetet med aktivitetsytan på Ludvigsborgsskolan

bild från arbetet med aktivitetsytan på Ludvigsborgsskolan

bild från arbetet med aktivitetsytan på Ludvigsborgsskolan

bild från arbetet med aktivitetsytan på Ludvigsborgsskolan

bild från arbetet med aktivitetsytan på Ludvigsborgsskolan

bild från arbetet med aktivitetsytan på Ludvigsborgsskolan

bild från arbetet med aktivitetsytan på Ludvigsborgsskolan

bild från arbetet med aktivitetsytan på Ludvigsborgsskolan

Sidan senast granskad den 19 april 2023