Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Information angående flerårigt bundna elavtal

2022-09-09

I media rapporteras att vissa av Sveriges elbolag undersöker möjligheten att säga upp flerårigt bundna elavtal med privatkunder med hänvisning till klausulen force majeure.

Västervik Miljö & Energi kommer inte att säga upp några pågående elavtal.

Om du har ett elavtal med fast pris gäller detta under hela avtalsperioden.

Sidan senast granskad den 9 september 2022