Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hur vill du se framtidens näringsliv i Västerviks kommun?

2022-03-24

Välkommen till workshop i Gamleby 31 mars! Västerviks kommun tar nu fram en ny näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet för att stimulera lokal tillväxt. Var med och forma morgondagens näringsliv och affärer! 

Näringslivsstrategin 2023-2027 ska peka ut riktningen inom olika områden. Kommunens näringslivsarbete kommer de följande fem åren sedan fokusera på de viktigaste näringslivsområden som belyses i strategin som då är framtagen tillsammans med vårt lokala näringsliv. Företagarnas synpunkter och input är mycket värdefulla och vi arrangerar nu träffar på olika delar i kommunen för att jobba fram innehåll till strategin tillsammans med näringslivet.

Två workshoptillfällen med samma upplägg och syfte genomförs i Västervik och Gamleby.
Kvällen i Västervik genomfördes 17 mars med cirka ett 45-tal deltagare.

Workshop i Gamleby, Åby Herrgård torsdag 31 mars 17.00–20.00


Workshopledare: Peter Göransson, Västervik Framåt

  • Välkommen – vi bjuder på smörrebröd & öl
  • Syfte/ramar/ambitioner näringslivsstrategi, aspekter i omvärlden och närvärlden
  • Kaffe & kaka
  • Workshop

Anmäl dig här senast 28/3 för att delta i Gamleby

Varmt välkommen!

Sidan senast granskad den 24 mars 2022