Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Här planteras nya träd för bättre miljö och ökad biologisk mångfald

2022-12-14

Kanske har du sett pinnar sticka upp lite här och var på olika platser i kommunen? Det är markeringar för var nya träd ska planteras. Under december ska Västerviks kommun plantera 58 träd på fyra platser i kommunen. Träden är särskilt viktiga för ekosystemet och ska öka den biologiska mångfalden, ge skugga, bättre mikroklimat och – inte minst – göra flera platser i kommunen ännu grönare och vackrare.

Större parkträd och trädalléer är viktiga inslag i stadsmiljön. Därför har miljö- och byggnadsnämnden beslutat att när kommunen fäller ett träd i en park så ska vi ersätta det genom att plantera två nya. Återplanteringen av nya träd kommer inte alltid att ske på samma plats, men tanken är att det ska ske i samma stadsdel som ett träd avverkats i. I dagarna planteras nya träd i Järnvägsparken i Västervik, Gränsö Slottspark, längs med Breviksvägen och intill multidammen i Gamleby.

Plantering av träd

Träd och grönska är jätteviktigt för både vår miljö, trivsel och hälsa. Träden skapar en unik miljö runt sig som generar massor av positiva effekter. För att nämna några så tar de upp partiklar från luften och tar hand om dagvatten, skapar förutsättningar för ett rikt insekts- och djurliv, ger oss skugga när det är varmt och ramar in miljön på ett trevligt sätt, berättar Anna Selldén, projekteringsingenjör på enheten för samhällsbyggnad.

Alla träd som planteras är valda för att passa in på platsen både nu och om hundra år. Rätt träd på rätt plats helt enkelt förklarar Anna som noga valt ut vilka sorter som ska planteras.

Det gäller att välja bra träd som tål klimatförändringar som ett tuffare klimat med perioder av hetta och torka. Till dessa planteringar har vi valt bland annat Hästkastanj, Kärrek, Hägg, Svart Valnötsträd, Glasbjörk, Skogsek och buskträdet Katsura som blommar med små söta rosa blommor som vars torkade blad doftar sockervadd på hösten.

Pinne med märkningen "Kärrek"

Intill multidammen i Gamleby pågår ett särskilt forskningsprojekt "Rest till Bäst" med att använda biokol som jordförbättrare runt de nyplanterade träden. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet ska undersöka hur mycket biokolet påverkar trädets växt- och motståndskraft.

Lastar av träd

Sidan senast granskad den 14 december 2022