Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Gul vädervarning om snöfall för Västerviks kommun för fredag och lördag 18 och 19 februari

2022-02-18

SMHI har utfärdat vädervarningar för snöfall och vindar i större delen av södra Sverige under kommande helg. Hela Västerviks kommun omfattas av en gul vädervarning om snöfall som utfärdats under fredag 18 februari från klockan 16 till midnatt. För lördag 19 februari har ligger en gul vädervarning om snöfall kvar för de flesta delar av kommunen förutom ett område söder om Västervik och i östra delen av sydligaste kommunytan. Samtidigt har delar av Östersjön den allvarligare orange varningen för storm under delar av helgen. Den del av Östersjön som ligger närmast Västerviks kommun har gul varning för kulingvindar fram till lördag kväll klockan 18.

Det finns ett nytt vädervarningssystem i Sverige sedan hösten 2021 och det nya systemet ska ge mer relevanta och geografiskt mer träffande varningar. Det innebär att delar av kommuner nu kan omfattas av en varning, medan andra delar kan omfattas av andra varningar eller ingen varning alls.

Område som omfattas av fredagens gula vädervarning om snöfall 18 februari

bild på karta över gult varningsområde 18 februari

Så här skriver SHMI i sin vädervarning som utfärdades 17 februari

Varning Gul - Snöfall, Inre och östra delarna av södra Götaland.

Snöfall som kan ge problem i trafiken.

Hur kan det påverka mig?

  • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
  • Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

När?

18 februari klockan 16.00 – 19 februari klockan 00.00

Var?

Södra Götaland bortsett från delar av kustbandet.

Vad händer?

Ett lågtryck med tillhörande nederbörd drar in västerifrån över södra Sverige under andra halvan av fredagen. Då snöfall som totalt kan ge 5-10 cm nysnö. Snöfallet ser ut att bli som mest intensivt tidigt fredag kväll innan det under sena kvällen sannolikt övergår i regn. I bakkanten av lågtrycket, under lördag morgon och förmiddag, ser mer snö ut att kunna falla i de inre och östra delarna av Götaland, men då väntas mindre mängder.

Kommentar

Osäkert hur mycket snö som kommer lägga sig. Sannolikt kommer den snö som har lagt sig att försvinna när nederbörden allt mer övergår i regn.

Område som omfattas av lördagens gula vädervarning om snöfall 19 februari

bild på karta över gult varningsområde 18-19 februari

Så här skriver SHMI i sin vädervarning som utfärdades 17 februari

Varning Gul - Snöfall, Norra Götaland och sydligaste Svealand.

Snöfall som kan ge problem i trafiken.

Hur kan det påverka mig?

  • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. 
  • Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Områden med luftburna elledningar kan påverkas i kombination med vind och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

När?

18 februari klockan 17.00 – 19 februari klockan 08.00

Var?

Norra och delar av inre Götaland samt sydligaste Svealand.

Vad händer?

Ett lågtryck med tillhörande nederbörd drar in västerifrån över södra Sverige under andra halvan av fredagen. Från eftermiddagen snöfall som totalt kan ge 5-10 cm nysnö, lokalt upp mot 15 cm. Snöfallet ser ut att bli som mest intensivt under kvällen. Nederbörden avtar västerifrån lördag morgon och förmiddag.

Område som omfattas av fredagens och lördagens gula vädervarning om kulingvindar 18 och 19 februari

bild på karta över gult varningsområde kuling 18-19 februari

Så här skriver SHMI i sin vädervarning som utfärdades 18 februari

Varning Gul - Kuling 18-25 m/s, Mellersta Östersjön

Fredag kväll sydost 14-17 m/s. Natt mot lördag vridande sydväst och ökande till 18-23 m/s.

Hur kan det påverka mig?

  • Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.

När?

18 februari klockan 22.00 – 19 februari klockan 18.00

Var?

Mellersta Östersjön

 

Västerviks kommun följer utvecklingen under fredagskvällen, natten mot lördag och lördag. Uppmaningen till alla i kommunen är att följa den faktiska väderutvecklingen och utvecklingen här på kommunwebben samt i massmedia under ovädret. Vädervarningen bygger på en prognos och utvecklingen av vinden kan bli annorlunda i verkligheten, även mindre lokala variationer kan uppstå.

Sidan senast granskad den 18 februari 2022