Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gul vädervarning för snöfall torsdag och fredag

2023-03-29

SMHI har utfärdat en gul vädervarning, den tredje mest allvarliga färgen, i flera områden i södra Sverige, däribland hela Västerviks kommun under torsdagen och fredagen. 

Under torsdag eftermiddag och natten mot fredagen drar ett område med snöfall in över södra Sverige och snöfallet kan vara ymnigt - enligt varningstexten extra mycket i vår del av området.

Det finns ett nytt vädervarningssystem i Sverige sedan hösten 2021 och det nya systemet ska ge mer relevanta och geografiskt mer träffande varningar. Det innebär att delar av kommuner nu kan omfattas av en varning, medan andra delar kan omfattas av andra varningar eller ingen varning alls.

Område som omfattas av torsdagens och fredagens gula vädervarning om snöfall 30-31 mars

kartbild gul vädervarning snöfall 20230330-31

Så här skriver SHMI i sin gula vädervarning som utfärdades onsdag 29 mars:

Gul, snöfall - södra Östergötland, nordöstra Jönköpings län och nordligaste Kalmar län

Från torsdag eftermiddag till natt mot fredag snöfall som kan vara ymnigt.Hur kan det påverka mig?
  • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
  • Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

 

När?

30 mars klockan 17.00 – 31 mars klockan 09.00

Var?

Södra delen av Västra Götalands län, Jönköpings län, norra Kronobergs län, Kalmar län, fastlandet, samt södra Östergötlands län.

Vad händer?

Från sena torsdag eftermiddag snöfall som kan bli ymnigt och totalt ge 5-10 cm, lokalt i främst södra delen av området 15 cm.


Kommentar

Viss osäkerhet hur snabbt yttemperaturen stiger till plusgrader.


Utfärdad 29 mars klockan 15:18

Hur förbereder vi oss?

Västerviks kommun gör för tillfället bedömningen att vi följer utvecklingen och informerar internt och externt enligt vår rutin för vädervarning

Uppmaningen till alla i kommunen är att följa den faktiska väderutvecklingen och utvecklingen här på kommunwebben samt i massmedia. Vädervarningen bygger på en prognos och utvecklingen av ovädret kan bli annorlunda i verkligheten, även mindre lokala variationer kan uppstå.