Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Gul vädervarning för skyfallsliknande regn från söndag till måndag i hela Västerviks kommun

2022-08-27

SMHI har utfärdat en gul vädervarning, den tredje mest allvarliga färgen, för skyfallsliknande regn i en stor del av södra Sverige, däribland hela Västerviks kommun.  Ursprungligen gällde vädervarningen regn, men under lördagen ändrade SMHI varningen till skyfallsliknande regn, fortfarande gul färg.

Ovädret kan ge kraftiga regn, översvämningar i exempelvis källare, höga flöden och trafikproblem. Vädervarningen gäller för söndag 28 augusti från klockan 06:00 till måndag kväll 29 augusti klockan 23:00, men SMHI skriver nu att "kraftigt regn i sydöstra Götaland väntas först från söndag kväll". Prognosen är osäker och stora lokala variationer i regnmängder väntas.

Det finns ett nytt vädervarningssystem i Sverige sedan hösten 2021 och det nya systemet ska ge mer relevanta och geografiskt mer träffande varningar. Det innebär att delar av kommuner nu kan omfattas av en varning, medan andra delar kan omfattas av andra varningar eller ingen varning alls.

Område som omfattas av söndagens och måndagens gula vädervarning om skyfallsliknande regn 28 till 29 augusti

bild på område med gul vädervarning regnoväder 28-29 augusti 2022

Så här skriver SHMI i sin gula vädervarning som utfärdades fredag 26 augusti och som ändrades lördag 27 augusti:

Gul - Skyfallsliknande regn - östra Svealand och stora delar av Götaland 

Tidvis kraftigt regn med risk för att exempel källare och vägar översvämmas. Stora lokala variationer väntas och det är svårbedömt exakt var de största mängderna hamnar..Hur kan det påverka mig?
  • Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.

  • Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.

    .

 

När?

28 augusti klockan 06.00 – 29 augusti klockan 23.00

Var?

Östra Svealand och stora delar av Götaland.

Vad händer?

Ett lågtryck utvecklas över södra Sverige vilket ger kraftigt regn under söndag och måndag. På flera platser i Götaland och Svealand ser det under söndag och måndag ut att kunna bli kraftigt eller lokalt mycket kraftigt regn och rikliga regnmängder. Kraftigt regn i sydöstra Götaland väntas först från söndag kväll.


Kommentar

Det är svårbedömt var de största regnmängderna hamnar.


Utfärdad 27 augusti klockan 14:23

Hur förbereder vi oss?

Västerviks kommun gör för tillfället bedömningen att vi följer utvecklingen och informerar internt och externt enligt vår rutin för vädervarning. Vissa verksamheter kommer att höja beredskapen under helgen.

Räddningstjänsten i Västerviks kommun uppmanar alla som har källare i sina fastigheter i det berörda området att rensa brunnar och avrinningsvägar för att minska risken för översvämningar.

Fastighetsägare som tidigare har drabbats av översvämningar i källare uppmanas att kontrollera så att det inte står känsliga ägodelar direkt på källargolv nära golvbrunnar. Testa sänkbara pumpar så att de fungerar i förväg. 

Uppmaningen till alla i kommunen är att följa den faktiska väderutvecklingen och utvecklingen här på kommunwebben samt i massmedia. Vädervarningen bygger på en prognos och utvecklingen av ovädret kan bli annorlunda i verkligheten, även mindre lokala variationer kan uppstå.

Sidan senast granskad den 27 augusti 2022