Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Gul vädervarning för åskoväder i sydligaste delarna av Västerviks kommun natten mellan fredag och lördag 19-20 augusti

2022-08-19

SMHI har utfärdat en gul vädervarning, den tredje mest allvarliga färgen, för åskoväder i en stor del av sydöstra Götaland, däribland de allra sydligaste delarna av Västerviks kommun. Åskoväder kan ge upphov till eldsvådor, strömavbrott, skada inkopplad elektronik och åtföljs ofta av kraftiga regn. Vädervarningen gäller för fredag 19 augusti från klockan 21:00 till lördag morgon 20 augusti klockan 03:00. 

Det finns ett nytt vädervarningssystem i Sverige sedan hösten 2021 och det nya systemet ska ge mer relevanta och geografiskt mer träffande varningar. Det innebär att delar av kommuner nu kan omfattas av en varning, medan andra delar kan omfattas av andra varningar eller ingen varning alls.

Område som omfattas av fredagens och lördagens gula vädervarning om åskoväder 19 till 20 augusti

bild på område med gul vädervarning åskoväder 19-20 augusti 2022

Så här skriver SHMI i sin gula vädervarning som utfärdades fredag 19 augusti:

Gul - Åskoväder - sydöstra Götaland 

Under kvällen och natten kan kraftig åska förekomma.Hur kan det påverka mig?
  • Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
  • Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
  • Risk för störningar i elförsörjningen och tågtrafiken på grund av blixtnedslag.
  • Risk för att bränder uppstår.

 

När?

19 augusti klockan 21.00 – 20 augusti klockan 03.00

Var?

Östra Blekinge, Öland, Stora delar av Kalmar län, fastlandet, samt östra Kronobergs län och ostligaste Jönköpings län.

Vad händer?

Från fredag kväll till och med natt mot lördag finns risk för kraftiga åskoväder som rör sig upp söderifrån. I samband med åskan kan kraftigt regn och hårda vindbyar förekomma.


Utfärdad 19 augusti klockan 14:45

Västerviks kommun gör för tillfället bedömningen att vi följer utvecklingen och informerar enligt vår rutin för vädervarning.

Räddningstjänsten i Västerviks kommun uppmanar alla som har källare i sina fastigheter i det berörda området att rensa brunnar och avrinningsvägar för att minska risken för översvämningar.

Fastighetsägare som tidigare har drabbats av översvämningar i källare uppmanas att kontrollera så att det inte står känsliga ägodelar direkt på källargolv nära golvbrunnar. Testa sänkbara pumpar så att de fungerar i förväg. 

Det är viktigt också att kontrollera att brandvarnare och brandsläckare finns på plats och att dra ur kontakter till känslig elektronisk utrustning i förväg för att skydda från överslag i elnätet.

Uppmaningen till alla i kommunen är att följa den faktiska väderutvecklingen och utvecklingen här på kommunwebben samt i massmedia. Vädervarningen bygger på en prognos och utvecklingen av ovädret kan bli annorlunda i verkligheten, även mindre lokala variationer kan uppstå.

Sidan senast granskad den 19 augusti 2022