Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Grattis till 2023-års stipendiater!

2023-05-17

Varje år uppmärksammar vi goda insatser i kommunen genom att dela ut stipendier. Nu presenterar vi stipendiaterna för 2023.

Västerviks kommuns årliga stipendier delas ut i tre kategorier; kultur, ideell samhällsutveckling och föreningsledare. Västervikarna nominerar sina favoriter med lokal anknytning och kommunstyrelsen väljer de värdigaste vinnarna i varje kategori.

Årets ideella samhällsutvecklare: Gladhammars hembygdsförening

Motivering

Gladhammars hembygdsförening tilldelas året stipendie för sitt arbete med att skapa en ny samlingslokal för Gladhammarsbygden i Lunds by. Arbetet har bedrivits i samverkan med flera finansiärer och med en skyddad byggnad att både vårda och utveckla. Många ideella timmar är lagda och nu fylls lokalen ”Ladan” av möten, föreläsningar och kulturevenemang relaterade till bygden.

Om stipendiet

Västerviks kommuns stipendium för årets ideella samhällsutvecklare utdelas för att ge uppmuntran till en aktör som gjort betydelsefulla insatser för sin bygds, orts eller kommunens utveckling. Stipendiet utgörs av 12 000 kr. För att få stipendiet ska aktören ha utfört goda insatser i ideell regi som kommit många till del. Stipendiet delas ut med grund i förslag som kan lämnas av enskild person, grupp eller organisation.

Årets föreningsledare: Magnus Larsson, Överums idrottsklubb

Motivering

Magnus är som ansvarig en drivande barn- och ungdomsledare i Överums Idrottsklubb. Han ser alla barns individuella förmåga och planerar och ser till att allt fungerar. Dessutom förbereder han allt omkring föreningens sommarfotbollsskola som är mycket populär med många deltagare. Han har verkat i föreningen både som aktiv spelare och ledare i många år. Magnus är i och med det en stor tillgång för föreningen!

Om stipendiet

Föreningsledarstipendiet är på 12 000 kr och utdelas enligt stadgarna till föreningsledare som gjort eller gör förtjänstfulla insatser inom det ideella föreningslivet i Västerviks kommun. Stipendiet är personligt och ska ses som ett erkännande av en god ledargärning. Stipendiet kan inte delas på flera stipendiater och heller inte tilldelas samma stipendiat vid mer än ett tillfälle.

Årets kulturstipendiat: Tjustbygdens Järnvägsförening, TJF

Motivering

Oväntade samarbeten, mod att prova nya saker, inställningen inget är omöjligt och medlemmarnas glädje i att dela med sig av sitt brinnande intresse för att bevara och köra trafik på smalspårsjärnvägen till allmänheten, gör TJF till en värdig mottagare av Västerviks kommuns kulturstipendium 2023. 

Om stipendiet

Västerviks kommuns kulturstipendium om 12 000 kronor delas ut enligt stadgarna som stimulans, uppmuntran och erkänsla till den som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet. Unga lovande förmågor kan också beviljas stipendiet. Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som är född eller bosatt i Västerviks kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet kan inte utdelas postumt eller mer än en gång till samma person/grupp/organisation. Om så anses lämpligt kan stipendiet fördelas på flera stipendiater, dock högst tre vid varje tillfälle.
Stipendiet har delats ut sedan 1974 inom följande kulturformer; konst, hantverk, teater, dans, musik, litteratur, kulturarv, arkitektur, design, film och foto. 2024 firar kulturstipendiet 50 år. Det har delats ut alla år, utan något avbrott.

Stipendierna delas ut 6 juni

Alla stipendiater kommer uppmärksammas med blommor, diplom och en check med stipendiesumman under nationaldagsfirandet i Stadsparken tisdag 6 juni. Stort grattis och tack för era insatser!

 

Sidan senast granskad den 17 maj 2023