Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förskolebarn med småsyskon yngre än sex månader bör stanna hemma - rekommendation om RS-virus från Region Kalmar län

2022-12-16

Under fredag 16 december skickade smittskyddsläkaren i Kalmar län, Lisa Labbé Sandelin, ut en helt ny rekommendation riktad till föräldrar som har barn som är yngre än sex månader gamla. Den nya rekommendationen är att storasyskon till så små barn "om möjligt" ska stanna hemma från förskolan under perioden 16 december till 15 januari 2023 för att skydda de små barnen från RS-virus.

Västerviks kommun kommer att skicka vidare smittskyddsläkarens rekommendation till förskoleverksamheterna och dessutom på egen hand rekommendera att små barn under sex månaders ålder inte besöker kommunens öppna förskolor under tiden 16 december till 15 januari 2023.

Läs hela nyheten från smittskyddsläkaren här:

Pressmeddelande från Region Kalmar län 2022-12-16

Skydda små barn från RS-virus

Barn i förskolan, som delar hushåll med barn yngre än sex månader bör om möjligt att stanna hemma från förskolan för att skydda de minsta från RS-virus.

Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin beslutade på fredagen om en rekommendation som gäller från den 16 december till den 15 januari men kan förlängas på beroende på smittläget.

- Den senaste tidens ökning av RS-virus i länet är oroande. De minsta barnen riskerar att bli svårt sjuka. Rekommendationen om att förskolebarn i samma hushåll ska stanna hemma från förskolan är för att skydda de allra yngsta barnen. Barn som går i förskolan riskerar ta med sig smittan hem. Små barn riskerar också att smittas på kalas och fester av dem som vill klappa eller krama barnet, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Rekommendationen är frivillig och det är upp till varje vårdnadshavare att ta ställning. Barnet kan inte avvisas från förskolan om det är friskt.

Utöver denna rekommendation gäller att så långt det är möjligt undvika att spädbarn träffar personer med förkylningssymtom. För att minska risken för smittspridning gäller det för alla att tvätta händerna ofta med tvål och vatten och stanna hemma från jobb, skola och fritidsaktiviteter om man har sjukdomssymtom.

 Smittspridningen av RS-virus sammanfaller med en ökande spridning av covid-19, influensavirus och vinterkräksjukan i länet. När det gäller covid-19 så har antalet inläggningar fördubblats under den senaste veckan vid länets tre sjukhus.

- Oavsett vilka infektionssymtom du har är rådet att stanna hemma vid symtom. De kommande helgerna då många människor träffas för att fira jul och nyår tillsammans eller umgås i nya konstellationer kan bidra ytterligare till smittspridningen. Efter helgerna förra året steg antalet inlagda med covid-19 på länets sjukhus markant, med kraftig påverkan på sjukvården som följd. Det är ännu inte försent att vaccinera sig mot säsongsinfluensan och ta en påfyllnadsdos mot covid-19 om man inte redan har gjort det, säger Lisa Labbé Sandelin.

Covid-19-vaccinationen är kostnadsfri för alla, vaccinationen mot säsongsinfluensa är kostnadsfri för dem som har fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp. När det gäller de som är under 65 år kostar en vaccination 160 kronor. Bokning av vaccination görs på 1177.se.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare                                                      
0480-813 36

Läs pressmeddelandet i Region Kalmar läns nyhetslista här

Sidan senast granskad den 16 december 2022