Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fågelinfluensan finns i Kalmar län - så här hanterar du döda fåglar om du hittar några

2022-08-05

Fågelinfluensan har rapporterats hos vilda fåglar i Kalmar län och det är viktigt att tamfåglar och besättningar med hönsfågel skyddas mot smittan. Det kan vi alla hjälpas åt med genom att hålla uppsikt efter sjuka eller döda vilda fåglar. SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, vill gärna få rapporter om hittade sjuka eller döda vilda fåglar.

Rapportera döda fåglar till SVA

I höstas upptäcktes fågelinfluensa av typen H5N8 i västra Europa. I november 2020 konstaterades smittan i Skåne och sedan har fler fynd i landet gjorts, både hos tama och vilda fåglar. I januari 2021 drabbades en stor hönsanläggning i Mönsterås kommun av ett stort utbrott. I februari 2021 konstaterades en knipa från Västervik ha fågelinfluensa. Flera observationer av döda vilda fåglar har gjorts i Västerviks kommun bakåt i tiden. SVA behöver din hjälp att kartlägga utbrottet. Därför är det viktigt att du rapporterar in om hittade sjuka eller döda vilda fåglar.

Du kan rapportera in döda fåglar till SVA via denna länk.

Om SVA vill ha in den döda fågeln

Efter kontakt med SVA kan det bli aktuellt att skicka in fåglar för analys avseende fågelinfluensa och eventuellt sker även en obduktion av fågeln. Det är viktigt att du använder handskar om du hanterar döda vilda djur. Vräng en plastsäck/plastpåse om djuret för att undvika direktkontakt. Tänk också på god hygien och att hantera materialet i väl ventilerat utrymme, gärna utomhus.

Om SVA inte vill ha in den döda fågeln

Om SVA inte bedömer fågeln lämplig för provtagning ska fågeln destrueras enligt kommunens direktiv:

  • Inom Västerviks tätort kan Västervik Miljö & Energis kundtjänst kontaktas på 0490-257050 så hämtas fågeln separat som avfall utan kostnad. Fågel kan också lämnas vid Målserums återvinningsstation där kärl kommer finnas tillgängliga. Kontakta personal när du kommer. Öppettider för avfallsanläggningen finns bland relaterade länkar. Om fyndet görs utanför både kontorstid och avfallsanläggningens öppettider kan du lägga fågeln i en tillsluten plastpåse utomhus och täcka över den med lite stenar tills det går att få kontakt med Västervik Miljö & Energi igen.
  • Det är viktigt att fågeln är packad i tät plastpåse.
  • Fågeln kan även destrueras genom att den bränns eller grävs ner under säkra former (så att inte rovdjur kommer åt att gräva upp den).
  • Fågeln får inte läggas i vanligt sopkärl.