Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Explosionsrisk vid Fridkullaområdet efter explosion i mindre gasbuss - uppmaning att undvika området

2023-05-22

Räddningstjänsten i Västerviks kommun har skickat ut ett myndighetsmeddelande på måndagskvällen där allmänheten i närheten av Fridkulla industriområde mellan Jenny och Folkparksvägen i Västervik uppmanas att undvika området och hålla sig borta tills vidare. 

Uppmaningen har skickats ut efter att en mindre gasbuss har haft en explosion i närheten av en industrifastighet inne på industriområdet vid klockan 16 på måndagseftermiddagen. Det finns fortfarande ytterligare explosionsrisk i bussen och därför är området runt industrifastigheten utrymt och avstängt. Ingen människa uppges ha skadats under explosionen.

Under måndagskvällen inväntar fortfarande räddningstjänsten stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Denna information kommer att uppdateras så fort faran är över. Följ även utvecklingen i beredskapsradion Sveriges Radio P4 Kalmar och övriga massmedier.

bild på avspärrning enligt lagen om skydd mot olyckor

Sidan senast granskad den 22 maj 2023