Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

En tyst minut för Ukraina

2023-02-23
video tyst minut för Ukraina


Den 24 februari är det ett år sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Vi hedrar minnet av den tragedi som det innebar med en tyst minut klockan 09.00 fredag.

Vi kommer att flagga med Ukrainska flaggan utanför kommunhuset och färgsätta stadsbelysningen i gult och blått under helgen.

Manifestationen är del av en större internationell manifestation som görs över stora delar av världen.

Sidan senast granskad den 23 februari 2023