Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Dags för polisens trygghetsmätning, viktigt att svara om ditt namn slumpas fram

2022-08-15

Polisregion Syd genomför årligen lokala trygghetsmätningar i samverkan med alla kommuner i polisregionen och nu är det dags för mätningen i Västerviks kommun.

Trygghetsmätningen genomförs genom ett utskick till ett slumpvis urval av boende i varje kommun. Varje kommun är indelad i mindre områden och i varje sådant område är det 300 personer i åldern 16-85 år som slumpas fram. I Västerviks kommun innebär det att ungefär 600 kommuninvånare kommer att få enkäten hemskickad.

Polisen använder resultatet från undersökningen som ett av de underlag som är viktiga för att planera framför allt förebyggande arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten, därför är det viktigt även för Västerviks kommun att hjälpa till att sträva efter en så hög svarsfrekvens som möjligt, säger Joakim Jansson, säkerhets- och räddningschef på Västerviks kommun.

Så här skriver Polisen själv om trygghetsmätningen i region Syd:

Årlig trygghetsmätning skickas ut

Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med kommunerna i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning.

I dagarna kommer 74 400 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, att få brev av polisen och sin kommun. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att prioritera och förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

bild på Mats Trulsson, Polisen

Mats Trulsson, Polisen

Man kan svara både på pappersenkät och digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk.
För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs frågor också om den.
Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet. Cirka 600 personer i Västerviks kommun kommer att få enkäten hemskickad.

Undersökningen skickas ut den 15 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten. En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka.

Vid frågor om undersökningen: kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

Läs mer på polisens hemsida

Sidan senast granskad den 15 augusti 2022