Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Brandlarm

2022-02-08

På förmiddagen tisdagen den 8 februari utlöstes det automatiska brandlarmet på Västerviks Gymnasium/Komvux. På en av toaletterna vid anslutning till cafeterian har någon eldat i en papperskorg, vilket medförde brand i papperskorgen och rökutveckling i området runt cafeterian. Branden släcktes snabbt av medarbetare på Gymnasiet/Komvux och räddningstjänsten var snabbt på plats för att hantera situationen. 

Utrymningen av skolan gick mycket bra och alla elever och medarbetare kunde efter ca 20 minuter återgår till undervisningslokalerna. Vi tackar alla för att man följde de utrymningsanvisningar som ska följas. 

Vi ser mycket allvarligt på denna händelse och kommer att samverka med polis och räddningstjänst för att se över eventuella åtgärder med anledning av dagens händelse. 

 

Skolledningen genom 

Jörgen Jonsson, gymnasie-och vuxenutbildningschef

 

Sidan senast granskad den 8 februari 2022