Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige har möte 8 april 2024

2024-03-28

Kommunfullmäktige har möte 8 april 2024 klockan 13.00 i Arenan, Västervik Resort.

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan även se det både live och i efterhand här på kommunens hemsida, länk här intill.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Granskning av kontinuitetsplaneringen - svar
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Valärenden
 5. Anmälningar
 6. Revisorerna har ordet
 7. Årsredovisning 2023 för Västerviks kommun
 8. Revisionsberättelse 2023 för Västerviks kommun
 9. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhetsåret 2023
 10. Tillskott i barn- och utbildningsnämndens budget 2024
 11. Hyresavtal för Fotografen 8, Gamleby
 12. Hyresavtal för Gamleby hemtjänst Linnéan
 13. Sommarlovsbiljetter 2024 - beslut om finansiering
 14. Detaljplan för Breviksplan, del av Västervik 3:44, Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län - antagande
 15. Redovisning av obesvarade motioner per 15 mars 2024
 16. Motion i ett förändrat klimat - använd vattnet en gång till - svar
 17. Inlämnade frågor och interpellationer
Sidan senast granskad den 28 mars 2024