Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vart hittar jag information om internetsäkerhet eller prisjämförelser över telefoni och bredbandstjänster?

Vart hittar jag information om internetsäkerhet eller prisjämförelser över telefoni och bredbandstjänster?

Gå in på PTS (Post- och Telestyrelsen) hemsida. De kan även hjälpa dig om du vill anmäla ett klagomål som rör telebolag eller postoperatör. PTS prövar dock inte enskilda tvister, utan fångar in problemområden för att motverka framtida bekymmer för konsumenterna. Läs mer på PTS hemsida.

Pts.se

Sidan senast granskad den 14 november 2013