Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hur gör jag en reklamation?

Hur gör jag en reklamation?

En reklamation innebär att du meddelar säljaren att du inte godtar varan samt att du anger på vilket sätt du anser att varan är felaktig. Reklamationen kan göras muntlig eller skriftlig. Vid skriftlig reklamation ska du tänka på följande:

Skriv kort och rakt på sak. Inled med en mening som beskriver ditt problem. Skriv kort om vad som har hänt och vad du anser att företaget ska göra för att åtgärda felet.
Skicka med kopior, aldrig original, på handlingar som har med händelsen att göra. Till exempel kvitton, offerter och fakturor.

Begär skriftligt svar med ett sista svarsdatum (normalt 2-3 veckor)
Spara en egen kopia av brevet.
Om du inte får rätt efter att du reklamerat?
Om du är osäker på hur du ska gå vidare med saken så kan du rådgöra med konsumentrådgivaren i kommunen. Om tvisten inte går att lösa kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för ett avgörande.

Läs mer på Arn´s sidor.

Arn.se

Du söker efter besiktningsmän för olika ändamål.

Här finns några:

Svenska Byggingenjörernas bransch förening
Telefon 08- 462 17 90

Sbr.se

Motormännens provstation för fordon
Telefon 08- 690 38 00 växeln

Motormannen.se

Sidan senast granskad den 14 november 2013