Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Uppdaterad 17 april, 13:22

Läs allt om den strejk som kan starta torsdag 18 april klockan 07:00 här

Inflyttarservice

Funderar du på att flytta till Västerviks kommun?

Om du vill veta mera om att flytta till kommunen kan du få hjälp av Inflyttarservice. Inflyttarservice hjälper dig gärna med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skola, barnomsorg med mera. De ordnar även träffar och aktiviteter för dig som är ny i kommunen. 

Sidan senast granskad den 5 april 2023